Hoe het begon…


Oorsprong


1963 – 1993 door Henny Verharen
De geschiedenis van De Hurnsche Uylen gaat terug tot het jaar 1963 en misschien al eerder! De geschiedenis van de Hurnsche Uylen begint al in 1963. U zult dit waarschijnlijk niet terug vinden in de geschiedenisboeken.Ik weet niet meer op welke datum het dorpshuis aan het kerkeinde is geopend maar bij die opening gaven verschillende verenigingen hun medewerking. Op de avond van de opening werden er diverse optredens verzorgd door zangers, zangeressen, muzikanten en er werden verschillende, voornamelijk door Cees Beenen sr. geschreven, stukjes opgevoerd. E.e.a. was een groot succes. N.a.v. deze toneelstukjes, die gespeeld werden door leden van de verschillende verenigingen, kwam al op de avond van de voorstelling, het idee naar voren om weer een toneelvereniging op te richten. Ik spreek van weer, omdat er in Hurwenen in voorgaande jaren al een toneelvereniging actief was geweest. Deze was wel erg van socialistische huize en voor anders denkenden was er geen plaats. Door gebrek aan leden was deze vereniging in een diepe winterslaap en waarschijnlijk al opgeheven.In latere jaren werd er nog al eens een keer verteld dat zij de grondleggers van de Hurnsche Uylen waren wat echter door de jongere leden van de Uylen krachtig werd ontkent. Mevrouw Kruiger, Nieck Dekkers, en Henk Schouten vormden toen het oprichtingsbestuur en zij zijn, met Cees Beenen sr. als regisseur, vele jaren actief voor de vereniging geweest.


Uit de oude doos


In Memoriam


Henny Verharen (1947-2016)
Toen in 1963 de plannen gemaakt werden om in Hurwenen een toneelvereniging op te richten was Henny één van de eersten die zich als lid aanmeldde.In veel stukken die de Hurnsche Uylen in de jaren ’60 en ’70 uitvoerden speelde hij mee. Zo was hij te zien in o.a. “Gesprek met Londen” (1972), “Oscar” (1979) en in 1966 als piepjonge acteur in “In de slanke Geisha”.

Na de eeuwwisseling was Henny wat meer op de achtergrond betrokken bij de toneelvereniging. Hij gaf adviezen over decorbouw en hulp wanneer dat nodig was.De grote buitenproductie “Het Lied van de Rivier” bracht hem weer helemaal terug bij de Uylen. Het was een productie waar hij zich met hart en ziel in kon laten meeslepen. Het onderwerp: Hurwenen, het leven aan de grote rivier de Waal, speciaal voor ons geschreven met veel gevoel voor de mensen die hier de laatste honderd jaar hadden geleefd en nog leefden. En niet in de laatste plaats de enorme uitdaging om dit grote en grootse project vorm te geven op een unieke plek in Hurwenen: het terrein van de voormalige steenfabriek waarvan alleen de gemetselde schoorsteen nog het bewijs was dat hier ooit een voor het dorp zeer belangrijke fabriek stond. Hij speelde in deze productie onder meer de rol van de organisator van de Miss Vis Verkiezing.

In de daar op volgende jaren was hij samen met zijn broers vooral actief in de decorbouw en de organisatie van uitvoeringen in het dorpshuis. Zo ontstond Vertoko (Verharen Technische Ondersteuning en Kreatieve Oplossingen). Met Hans Blatter hing hij de belichting op en was ook regelmatig invaller voor belichting tijdens voorstellingen.

Toen er ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Uylen in 2014 opnieuw een buitenproductie, ditmaal de theaterwandeltocht “De Hof van Hurne” uitgevoerd ging worden kon hij zich weer helemaal uitleven door een meer dan manshoog uilenhoofd te construeren wat dienst deed als ingang van de eerste attractie van deze wandeltocht. Acteren wilde hij nu niet meer, hij had al genoeg aan zijn hoofd: de eerste tekenen van zijn ziekte begonnen zich te openbaren. In 2015 toonde hij opnieuw een staaltje van zijn kunnen door samen met zijn broer Han een prachtig kasteeldecor te creëren. Zijn gezondheidsproblemen gingen hem gaandeweg meer parten spelen, desondanks heeft hij in 2016 ook weer in belangrijke mate een bijdrage geleverd aan het decor.Kort na de voorstellingen van 2016 bleek het noodzakelijk om een zware operatie te ondergaan. Helaas heeft dit geen soelaas kunnen bieden. Enkele weken na de operatie is hij in het ziekenhuis aan een hartstilstand overleden. Henny is 68 jaar geworden.