Gebakken Meeuw & Afscheid, twee absurde eenakters.Gebakken Meeuw

“Gebakken Meeuw” gaat over leven, overleven en over leven na de dood. Als de drie zwagers, Leo, Harm en Peter verongelukken op vakantie in Italië, komen ze terecht in het voor iedereen zo onbekende hiernamaals.  De tafel blijkt hier echter niet zo rijk gedekt te zijn, als op aarde wordt aangenomen.
En”Gebakken Meeuw” handelt over paardenworst, angsten, frustraties, en jenever. Maar vooral over wachten. Lang wachten. Waarop?  Dat is de vraag.


Afscheid

In ‘Afscheid’ worden de drie halfzussen, Corry, Henny en Willy door de plotselinge dood van hun vader meedogenloos op zichzelf teruggeworpen. Nieuwe visies en bespiegelingen zijn noodzakelijk om aan de grote leegte in hun leven het hoofd te bieden. Of dit de drie zal lukken is nog maar de vraag. Hun inzet is weliswaar optimaal, maar hun naïeve toekomstvisie en de trivialiteit van alledag dreigen hen beentje te lichten. Al snel ontstaan de eerste haarscheurtjes in een bestaan dat eerst zo zeker leek.