Dank aan alle sponsoren die de voorstelling Prijsvechters
mogelijk hebben gemaakt door hun gulle giften in welke vorm dan ook.