Dank aan alle sponsoren die de voorstelling Vreemde Vogels
mogelijk hebben gemaakt door hun gulle giften in welke vorm dan ook.