Steun de Hurnsche Uylen


De Hurnsche Uylen kennen vier vormen van betrokkenheid bij de vereniging:

 • Lid
 • Spelend Lid
 • Toneelvriend
 • Sponsor

Lid

De leden bepalen gezamenlijk de koers van de vereniging, zij hebben inspraak en stemrecht en kiezen uit hun midden een bestuur. Zij betalen jaarlijks een contributie die wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
Elk lid heeft per seizoen recht op 1 vrijkaart.
Lidmaatschap ~ € 30,00

Spelend lid

Elk lid kan zich aanmelden om mee te spelen. Ter compensatie van de kosten van een productie wordt van een speler een toeslag gevraagd bovenop de normale contributie, de hoogte van deze toeslag wordt eveneens vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. 
Lidmaatschap ~ € 30,00 
Toeslag spelend lid ~ € 35,00


Toneelvriend

Toneelvrienden steunen de vereniging jaarlijks met een financiële bijdrage, zij hebben in tegenstelling tot de leden geen invloed op het beleid en de repertoire keuze.
Toneelvriend heeft recht op 1 vrijkaart per seizoen.
Toneelvriend ~ € 30,00

Sponsor

Sponsors zijn bedrijven of instellingen die de vereniging financieel steunen. Als tegenprestatie worden hun namen vermeld in het programmaboekje en op de website.
Afhankelijk van het bedrag van sponsoring worden er 1 dan wel 2 vrijkaarten beschikbaar gesteld.
Vanaf ~ € 25,00 ( 1 vrijkaart )
Vanaf ~ € 40,00 ( 2 vrijkaarten )

Ja, ik steun de Uylen


U kunt zich aanmelden als lid, spelend lid, toneelvriend, of sponsor. Na ontvangst van het formulier nemen wij zo snel als mogelijk contact met u op.


  * Verplichte velden


  Dhr.Mevr

  * Soort aanmelding

  * Vul hieronder de volgende code in: captcha